Dataetik: Apples verksamhetspraxis och kultur

Apple är ett av de bästa exemplen på verksamheter som har stärkt sitt varumärke genom att värna om integriteten.

Dataetik Apple

Många verksamheter marknadsför sig genom att dra nytta av insikter i kunddata. På så sätt är det möjligt att särskilja sig från de globala datajättarna.

Ett av de bästa exemplen på ett företag som har byggt ett varumärke som är synonymt med integritet är Apple. Som ett av världens mest lönsamma bolag inom sin bransch har man en bra anledning till att värna om integriteten. Deras affärsmodell bygger på att sälja fysiska produkter, hårdvara och att inte kapitalisera på data genom att sälja sina kunduppgifter till tredjepartsaktörer.

Apple är också känt för att konstant fokusera på integritet inom bolagets organisation. Ett team av experter inom integritet är involverade i samtliga processer och har direkt tillgång till Tim Cook.

En dataetisk verksamhetskultur
Apples högsta chef, Tim Cook, håller inte inne med sina åsikter. Som huvudtalare på en middag i Washington DC i mitten av 2015 gav han sina huvudkonkurrenter en ordentlig uppläxning.

"Vårt privatliv är ständigt utsatt från olika håll. Silicon Valleys största verksamheter har byggt sin framgång genom att utnyttja sina kunders personuppgifter. De samlar in allt de kan om oss och drar nytta av insikterna. Det tycker vi är fel och det är inte ett sådant bolag som Apple vill vara."

Cooks uttalande är tydligt riktat mot Google, Facebook och andra datadrivna verksamheter som erbjuder gratistjänster, men där användarna omedvetet betalar med sina personuppgifter.

På vilket sätt är Apples praxis dataetisk?
Apples inställning till personuppgifter är inte bara marknadsföring, utan är också nära förknippat med en dataetisk företagskultur.

Apples Senior Director inom Global Privacy, Jane Horvath beskrev detta närmare i början av 2017:

  • För Apple handlar dataetik om att förstå vad som är rätt och fel i kundernas ögon. Apple betraktar kunddata som delas på bolagets plattformar som kundernas egendom.
  • Det dataetiska förhållningssättet drivs från högsta ledningen och understöttas också värderingsmässigt bland de anställda.
  • Integritet är en strategisk fråga och avsiktligt en del av produktdesignen. Detta sker till exempel genom att alla produktteam även är experter inom integritet och att dessa involveras i början av samtliga processer. 
  • Apple tror på att tekniken de utvecklar ska ge användarna kontroll över hur deras data samlas in, används och delas.
  • När det är möjligt avstår man ifrån att samla in data. Istället väljer man att låta data hanteras direkt på kundernas enheter.
  • När det finns ett behov av serverbehandling av data, t.ex. med SIRI, News, Spotlight och Maps kan data samlas in anonymt utan att identifieras.

Vad kan europeiska verksamheter göra?
Idag upplever många att de saknar överblick och kontroll över de uppgifter som de ger ifrån sig vid användning av olika onlinetjänster. Det handlar om personuppgifter såsom namn och adress, sjukdomar och störningar, behov och drömmar om vår familj och vänner, våra beteendemönster och vanor som sammanlagt utgör vår digitala identitet. Därför ser vi en växande skepsis och oro. Speciellt efter 2013 då det avslöjades att USA:s underrättelsetjänst NSA samlade in och övervakade data från stora amerikanska Internetverksamheter. Då blev det tydligt att för konsumenterna i vilken utsträckning som de faktiskt övervakas.

Europeiska verksamheter och organisationer har en bra anledning till att följa Apples exempel. Många privata och offentliga verksamheter efterlever redan idag EU:s lagstiftning, som är något hårdare än den amerikanska motsvarigheten. Samtidigt har många en grundläggande respekt för integritet och lagrar ofta data på europeisk mark, utanför NSA:s räckhåll. Många kommer därför att kunna ta efter Apples dataetiska affärskultur.

Ett dataetiskt förhållningssätt skapar förtroende hos kunderna. Därför är det viktigt att berätta för sina kunder att man värnar om integriteten, förutsatt att detta stämmer. Till exempel tror åtta av tio att företag säljer kunddata till tredjepartsaktörer som i sin tur använder data i marknadsföringssyfte. Det är det få som faktiskt gör. Men ta ingenting för givet och berätta detta för kunderna. Se även till att ni har en tydlig policy som förklarar hur data används, skyddas och skapar värde för både användarna och verksamheten.