Därför måste du göra ett ordentligt grundarbete inför molnresan

När verksamheter vill dra nytta av möjligheterna i molnet vill organisationen ofta att börja med att infria plattformens möjligheter till affärsutveckling. Men grunden måste vara på plats innan du börjar bygga, säger Anders Bonde, Solution Architect Manager på Microsoft.

Därför måste du göra ett ordentligt grundarbete inför molnresan

Potentialen för affärsutveckling i molnet är stor- det vet de flesta befattningshavare i ledande positioner redan. Därför upplever många it-avdelningar just nu en stor press att snabbt infria de förväntningar som företaget har på molnplattformen.

Innan du kan gå vidare med avancerat dataarbete krävs det dock att du redan har de mer grundläggande sakerna på plats, säger Anders Bonde, Solution Architect Manager på Microsoft. Det är nämligen en hög tröskel att ta sig över.

"Du kan inte sätta igång med maskininlärning och Internet of Things om du inte har databaser och servrar färdiga. Det är inte meningsfullt förrän du har grunden på plats. Det handlar om att få flyttat servrar och göra plattformen redo, så att verksamheten därefter kan komma igång med exempelvis artificiell intelligens. Men om vi börjar där går allt i stöpet innan vi ens kommit igång."

Ett helt nytt arbetssätt
Att flytta sin it-infrastruktur kräver också helt ett helt nytt arbetssätt för en it-avdelning som har varit van vid att ha sina servrar inom företaget. För där du tidigare haft en skruvmejsel i handen, ska dina servrar nu kodas på din virtuella plattform - och det kan vara en stor förändring för många erfarna medarbetare.

"Vi har precis haft hundra personer på ett boot camp där vi samlade en stor grupp erfarna personer som arbetar med infrastruktur som satt och kodade en hel dag. Det är helt nytt för dem att de måste lära sig att koda sin infrastruktur. Om du ska ha en ny server, då ska den kodas. Du behöver göra mallar och modeller som du lagra, hämta och versionstyra. Det är något helt annat än att hantera kablar, nätverk och fysiska lådor. Och det är långt ifrån hur många arbetar i nuläget", säger Anders Bonde.

En annan utmaning är hur man arbetar med molnet. Till exempel räknar många in besparingar genom att kunna stänga ner servrar som används sällan när de tar beslutet att gå i molnet. Det förutsätter dock att det faktiskt också blir gjort.

"Det finns en stor utmaning i business-caset, eftersom du betalar när servern är påslagen, inte när den är avstängd. Många kommer från en situation där de har alltid har haft en serverkapacitet som överstigit det faktiska behovet med 20-30 procent. Besparingen som uppnås blir synlig i business-caset. Men om du inte släcker ner oanvända servrar riskerar du att gå miste om besparingen. Därför kräver övergången till molnet en omfattande process för förändringshantering inom it-organisationen", säger Anders Bonde.

Strukturerad migrering frigör resurser
Det första steget är därför att göra medarbetarna på it-avdelningen redo för att arbeta med molninfrastruktur - både tekniskt och processmässigt. Nästa steg är en omfattande plan för hur man ska flytta sina workloads till molnet. Historiskt sett har det slutat med enskilda projekt som aldrig har tagits vidare, säger Anders Bonde.

"Vi har sett många verksamheter som skulle vilja ha en utvecklingsmiljö i molnet, men att frågan stannar där eftersom den inte är prioriterad. Men om du vill dra nytta av fördelarna måste du ha en plan för hur du flyttar hela eller stora delar av din it till molnet."

Och det är en nödvändighet, särskilt för en verksamhet som är pressad att komma igång.

"Saker och ting tar tid och att gå i molnet är ingen liten förändring. Det är en helt annorlunda setup. Samtidigt står hela verksamheten otåligt och stampar för att komma igång, eftersom de ser alla bra saker som molnet kan leda till. Och det sätter ökad press på en it--avdelning som redan har det tufft", säger Anders Bonde.

En molnmigrering kan också bidra till att lösa ett av problemen, som många it-avdelningar brottas med – nämligen att it ofta inte får stängt oanvända servrar och föråldrade system.

"Ofta har man inte koll på om de gamla systemen används och om det finns något i dessa som ska sparas. Därför väljer många verksamheter att hålla igång dem för säkerhets skull. Det danska bolaget Mærsk stängde ner 70 procent av sina servrar när de flyttade tre regionala datacenter till molnet. De användes helt enkelt inte, men ingen hade tidigare vågat stänga ner dem. Därför går de affärsmässiga argumenten för molnet till stor del ut på att stänga ner oanvända servrar och system och istället flytta allt som är nödvändigt till molnet. På så sätt är det möjligt att frigöra resurser, så att it-avdelningen kan fokusera på annat än underhåll. Plöstligt finns det resurser som istället kan läggas på verksamhetsutveckling.