Blogg: För att lyckas med Industri 4.0 måste du satsa

Många små och medelstora företag har begränsad erfarenhet av egen utveckling på teknikområdet. Istället är det den dagliga verksamheten som står i fokus. Därför väljer de ofta fel verktyg när de ska räkna på investeringar i de nya tekniker som brukar kallas Industri 4.0. Det berättar EG:s expert Snurre Jensen i ett blogginlägg om den fjärde industriella revolutionen.

Industri 4.0

När företag och andra organisationer ska utvärdera tänkbara investeringar i teknikprojekt har de ofta ett ganska snävt fokus på riskminimering, effektivitetsvinster och inte minst besparingar. Den tilltänkta lösningen granskas noga för att se om den kan hjälpa organisationen att göra mer med mindre resurser. Om det inte ganska snabbt går att visa på tydliga ekonomiska fördelar brukar beslutsfattarna välja bort investeringen.

Den modellen fungerar ganska bra när det gäller välkända tekniker och lösningar. Men bland de nya tekniska möjligheter som följer med Industri 4.0 har tillvägagångssättet sina brister. Modellen blir då ett hinder för utveckling som i slutändan försätter företagen i en sårbar konkurrenssituation.

Utfallet av en konkret investering i ny teknik som augmented reality (AR), 3D-skrivarteknik, Internet of Things (IoT), artificiell intelligens (AI) eller någon av de många andra tekniker som brukar förknappas med Industri 4.0 är betydligt mer osäkert. Det är svårt att räkna på de potentiella vinsterna innan man har testat teknikens möjligheter i praktiken. Det bidrar till att många företag ser Industri 4.0-teknikerna som något främmande eller till och med irrelevant.

Risken är att dessa företag missar chansen till genomgripande förändringar som kan ge stora vinster. Att endast flytta upp sitt nuvarande affärssystem i molnet och i övrigt fortsätta som vanligt kan knappast kallas för digital transformation. Verklig digital transformation kräver att man ändrar sin affärsmodell och till exempel hittar nya sätt att närma sig marknaden och sina kundgrupper.

Det här är något som mogna organisationer som satsar stora resurser på utveckling har insett för länge sedan. De vet att det krävs en ny styrmodell för att testa och experimentera med ny teknik. Om man som företag agerar proaktivt och vågar prova sådant som ingen försökt sig på tidigare kan detta resultera i stora affärsfördelar. Gör man ingenting sparar man förstås pengar. Men samtidigt tar man risken att hamna på efterkälken.

Därför behöver framför allt många mindre driftsorganisationer lära sig att tänka på ett nytt sätt. Det gäller att inse att en avvaktande hållning där man hela tiden satsar på säkra kort och följer efter konkurrenterna i själva verket är den mest riskabla strategin. Det sägs ibland att den som inte ligger steget före ligger steget efter. Det lönade sig kanske förr. Men det är väldigt osäkert om det kommer att löna sig framöver.

De små och medelstora företagen bär dock inte hela ansvaret. Det är bara de allra största som har kapacitet att själva dra igång projekt i den storleken som Industri 4.0-teknikerna ofta kräver. Många mindre företag har väldigt få anställda i särskilda it-funktioner och har valt att outsourca det mesta. De är mycket beroende av externa leverantörer och samarbetspartner och är inte självgående på it-området.

Därför har it-konsulter som EG en viktig uppgift. Faktum är att leverantörerna har lika stort ansvar som företagen själva. Vi pratar ofta och gärna om Industri 4.0 och alla fantastiska möjligheter som de nya teknikerna för med sig. Men vi måste också kunna förklara för våra kunder vad det innebär för just deras verksamhet. Och vi ska kunna hålla dem i handen och visa hur de kommer igång med att använda en viss teknik. Om företagen lämnas ensamma med uppgiften blir resultatet istället att de inte kommer igång.

Med Industri 4.0 blir teknik en viktig komponent i affärsmodellen. Företag bör se tekniken och teknikstödet som en självklar del av verksamheten. Att vänta och se lönar sig inte, för företag som inte kommer igång på egen hand eller i samarbete med en leverantör får svårt att klara av konkurrensen i framtiden.

Annons

Fakta: Vad är Industri 4.0?

Begreppet syftar på det som också kallas den fjärde industriella revolutionen. Den första industriella revolutionen ägde rum i början av 1700-talet när tillverkningsindustrin mekaniserades. Den andra kom med löpande band och massproduktion runt slutet av 1800- och under början av 1900-talet. Den tredje industriella revolutionen skedde i början av 1970-talet när datoriseringen slog igenom på bred front inom produktionen.

Den fjärde industriella revolutionen, Industri 4.0, innebär att den fysiska världen (smarta föremål) integreras med digitala system (internetteknik). Det omfattar bland annat 3D-skrivarteknik, Internet of Things (IoT), molnteknik, snabb mobiluppkoppling, artificiell intelligens (machine learning och AI), augmented reality (AR) samt avancerade, smarta robotar.

Källa: Industry 4.0 in Danish Industry

Annons