Allt fler vill producera solenergi – Stor potential på den svenska marknaden

Solenergi blir alltmer populärt och potentialen på den svenska marknaden är stor. Det menar utilityexperten Johan Öhnell.

Solenergi

Elbolagens affärsmodeller för solel

Elbolagen har tidigare haft en avvaktande inställning till solel i Sverige, men i år börjar det hända saker. En allt större del av kommunikationen handlar om solel och hur man blir mikroproducent. Samtidigt blir det tydligt att solelen ger elbolagen möjlighet att välja helt olika affärsmodeller när de tar sig an solelutmaningen.

Solelmarknaden växer kraftigt

Sverige ligger långt efter länder som Danmark och Tyskland och har idag bara en dryg promille av sin el från sol. Det beror inte på geografi, solinstrålningen är lika hög i Sverige, utan på att förmånliga stödsystem skapat marknad i de andra länderna. Men nu har solceller blivit så billigt och regelverken för villaägare så bra att marknaden har alla förutsättningar att ta fart även i Sverige.

I april presenterade SCB för första gången solelstatistik för Sverige som bygger på rapportering från nätägarna. Och även om den har barnsjukdomar, t ex att den med all sannolikhet underskattar storleken på marknaden, så har vi för första gången något att utgå ifrån. Den visar att Sverige vid utgången av 2016 hade totalt 141 MW solel installerat, vilket innebär en elproduktion på cirka 130 GWh.  Den största delen av solelen i Sverige går aldrig ut på nätet utan förbrukas lokalt i det hus den produceras. Svenska Kraftnät mäter den el som matas in på elnätet och den uppgick till 51 GWh 2016, vilket innebär en ökning med 76 procent !

SCB:s statistik har ju haft premiär i år, men det finns flerårsstatistik som tas fram av Energimyndigheten/IEA, genom ett enkätförfarande. Den visar hur solelmarknaden totalt, dvs. inklusive den el som kunderna förbrukar själva, har utvecklats. Tillväxten för totalmarknaden visar en ökning med samma storleksordning, + 70 procent.

Att Sverige, som är ett land med hög ambitionsnivå på sin statistik, nu inkluderat solel är ett bevis för att solel är en del av framtidens elmarknad. Den gör att elbolagen nu får en möjlighet att följa utvecklingen och relatera sina egna mål och försäljningsresultat med en statistik som går att följa ner på kommunnivå.

Villaägarna står för halva marknaden

Antalet villaägare som installerat solceller är cirka 8 000 och står för nära hälften av all solel i Sverige. Det är också villaägarna som de flesta elbolagen har fokus på i sina affärsmodeller.

Den egenproducerade solelen för en villaägare med ett normalstort tak är 5 000 kWh/år, vilket gör att den för villaägare med värmepumpar, kan stå för mellan en fjärdedel och en tredjedel av deras elbehov. Det gör att villaägarna även i framtiden kommer vara stora elköpare från elbolagen.

Litet kundsegment blir snabbt stort

Dagens 8 000 villakunder är självklart inte ett kundsegment som gör det intressant att affärsutveckla, men om tillväxttakten fortsätter vara 75 procent  per år så finns det redan om fem år 130 000 villakunder med solel.

Beräkningar av potentialen är att minst 500 000 villor har utmärkta tak för att producera egen solel. Det gör det mycket intressant för elbolagen, eftersom villaägarna är ett prioriterat kundsegment för många elbolag.

Källa: SCB statistik