Digitalisering: Så blev det norska byggvaruhuset en logistikpartner

Fördubblad omsättning och förbättrad lönsamhet med hjälp av digitalisering.

Gausdal Landhandleri Bygg21 digitalisering byggenæringen ERP

Att digitalisera varuflödet har stärkt Gausdal Landhandleris position som logistikpartner. Nästa steg är att hjälpa kunder att bli effektivare med hjälp av digitala varuflöden.

- Det började under 2009. Vi hade vuxit kraftigt, men varuhanteringen hängde inte med. Vi hade en vardag med väldigt många avvikelser, säger Per Stubberud Lieng, ekonomichef på Gausdal Landhandleri.

Han berättar att byggvaruverksamheten, med huvudkontor och central distribution norr om Lillehammer, klarade av hanteringen av varor fram tills tillväxten blev alltför kraftig. Så småningom var antalet order mycket stort vilket ledde till en konstant jakt på paket som var märkta med tuschpennor. Man använde också sig av manuella checklistor och pappershögar, något som bidrog till ineffektiv varudistribution.

- I värsta fall "tillverkade" vi 4 000-5 000 papper varje dag, och det kunde ta upp till fyra-fem timmar för lastbilsförarna att hitta de olika paketen som skulle levereras till de enskilda kunderna. Dessutom fattades det alltid något paket, så du var tvungen att köra minst två turer, berättar Lieng.

Avvikelser, som att köra flera turer till samma kund, är kostsamt och går ut över lönsamheten. Men det värsta är kanske missnöjda kunder som gärna vill kontrollera lasten när det fattas varor på byggarbetsplatsen.

Att Gausdal Landhandleri nu har mycket bättre kontroll över logistiken avspeglas bland annat i omsättning per lastbil. Under 2009 omsatte verksamheten 603 miljoner norska kronor och hade 24 lastbilar som levererade varor till kunder. År 2016 sålde Gausdal Landhandleri byggvaruprodukter för 1,3 miljarder norska kronor, varor som distribuerades med 30 lastbilar. Samtidigt har Gausdal Landhandleri ökat lönsamheten avsevärt från nollresultat 2009 till ett rörelseresultat på 47 miljoner norska kronor år 2016.

Idag hanterar Gausdal Landhandleri över 500 000 försäljningsorder och mer än 35 000 leveranser per år - i genomsnitt nästan 2 000 order och 120 utkörningar varje arbetsdag.

Lieng betonar att Gausdal Landhandleri inte har använt sig av ny teknik, utan istället utnyttjat befintlig. Han berättar att det finns standarder inom branschen, såsom NOBB (Norsk Byggevarebase). Gausdal Landhandleri har arbetat nära GS1 och EG för att skapa digitala lösningar som är baserade på branschstandard.

Alla kollin är märkta med en SSCC-streckkod som identifierar varorna i paketet och gör det möjligt att spåra varorna genom hela värdekedjan.

Logistikpartner, snarare än varuleverantör 
Idag kan Gausdal Landhandleri se i sina system när några av leverantörerna börjar packa varor som ska skickas till centrallagret i Lillehammer. På så sätt är det möjligt att förbereda varumottagningen och andra varor som ska sampackas innan de transporteras ut till kunderna.

-Vi kan följa varuflödet hela vägen från våra leverantörer och tills de levereras till kunden. Vi har blivit en logistikpartner snarare än en varuleverantör, säger Lieng.

När varorna anländer till Lillehammer skannas paketen, därefter uppdateras affärssystemet automatiskt, inklusive automatisk varuräkning, fakturering osv.

Från huvudkontoret i Lillehammer levererar Gausdal Landhandleris 36 lastbilar till hela östra Norge, från Dombås i norr till Oslo i söder.

Det precisa varuflödet är en av anledningarna till att Gausdal Landhandleri idag är en stor leverantör till flera av Norges största hus- och stugbyggare. Entreprenörer och byggare vet att de får varorna som de beställt, utan några avvikelser.

Digitalt stöd

Varuflödet är digitalt och automatiserat från leverantörssidan, men det är fortfarande manuellt hos många av Gausdal Landhandleris kunder: små, medelstora och stora byggare och entreprenörer.

- Order görs till stor del på telefon och ordermottagning görs digitalt. När vi skickar varorna är det med en följesedel i papper. I framtiden vill vi hjälpa fler entreprenörer att förenkla sin vardag genom att använda digitala verktyg, säger Lieng.

Han nämner fördelar som enklare kommunikation, beställningsrutiner och andra administrativa processer samt information om tillgänglighet och bättre logistik på byggarbetsplatsen.

Är RFID relevant?

- Det kommer mer och smart teknik och vi är nyfikna på sensorteknik som RFID. Om varorna tas emot automatiskt, när lastbilarna kör in i hamnen, slipper vi mycket av skanningen, säger Lieng.

Att Gausdal Landhandleri är ledande inom användningen av it syns även i den aktiva användningen av sociala medier som Instagram, YouTube och Facebook.

It-leverandör til hela branschen

EG är ett av få it-företag som erbjuder branschlösningar till hela värdekedjan inom bygg och anläggning. Bland it-leverantörens kunder finns entreprenörer, byggindustrin, bostadsproducenter och byggvaruhandeln. 

EG är en ledande leverantör till byggvaruhandeln i Norge med kunder som Gausdal Landhandel, Byggmakker och Mestergruppen.

-Att vi levererar till alla led innebär att vi får systemen att samspela över hela värdekedjan. Digitaliseringen av byggbranschen innebär bland annat digital interaktion mellan olika aktörer inom byggbranschen. För att snabbt kunna digitalisera sina processer är samspelet mellan alla aspekter av värdekedjan avgörande, säger Helge Kokslien, som är ansvarig för byggbranschen på EG.