4 goda råd inför resan mot molnet

Molnexperten Sten Grønning ger dig fyra goda råd om hur du kommer igång med resan mot molnet.

4 goda råd inför resan mot molnet

Många verksamheter påbörjar resan mot molnet utan att ha en tydlig plan och utan hänsyn till den önskade vinsten, interna resurser, risker och slutdestination.

Men att göra en resplan behöver inte vara komplicerat. Beroende på hur erfarna dina partners är kommer de också att kunna ta på sig mer av bördan. Här är fyra tips om hur man startar resan till molnet.

1. Förhåll dig till möjligheterna och potentialen med molnet
Många företag glömmer att förhålla sig till de nya möjligheter som molnet erbjuder och flyttar istället över verksamhetens flöden och processer en åt gången. Detta tillvägagångssätt kan naturligtvis ge ett mervärde i form av mer stabil drift, minskade krav på interna resurser, minimal initial investering och mycket mer.

De främsta fördelarna med molnet är dock - enligt min bedömning - att ta tillvara på möjligheten att göra saker på ett nytt sätt. Hitta en samarbetspartner som kan hjälpa dig att förbereda planen och som vem vet vilka möjligheter som moln erbjuder.

2. Få ordning på dina licenser
Resan mot molnet kräver, även när det kommer till licenser, att du håller tungan rätt i mun. Många företag står med felaktiga eller dubbla licenser. Om du inte är en expert inom affärssystem kan välrenommerade licensprogram vara svåra att förstå sig på. Återigen bör du leta efter en partner som kan bidra till att skapa klarhet, som har kunskap om både strukturen på on premises och molnet. Det är också viktigt att din samarbetspartner kan hjälpa dig att hantera övergången på bästa sätt.

3. Förhåll dig till datasäkerhet
Resan mot molnet betyder inte att du kan slappna av när det kommer till säkerhetsfrågan, snarare tvärtom. Säkerhet blir allt viktigare, inte bara på grund av molnet, utan också som ett resultat av det ökade hotet och persondatalagen som kommer att träda i kraft inom kort.

Molnlösningar i form av SaaS, såsom Office 365, flyttar säkerhet från att vara verksamhetsorienterad till att också vara centrerad kring användarens identitet. I detta sammanhang uppstår en rad frågor som kräver svar och nya sätt och verktyg för att hantera kontrollen av identitet och åtkomst.

4. Change management
Du kanske tänker att molnet bara är en leveransform? Korrekt, men det är också en leveransform som förändrar vår världsbild och som - för att ge en positiv avkastning på investeringen - kräver att vi gör saker på ett nytt sätt. Har din verksamhet de interna resurser som krävs? Är medarbetaren som sköter servern i källaren rätt person att hantera molnbaserade applikationer som understödjer verksamheten? Hur förhåller ni er till Office 365? Är det bara en ersättning för e-post, kalendrar och Office-paketet eller öppnar det upp för nya, gemensamma arbetsmetoder? Du bör också fråga dig själv vad som krävs av dina användare för att kunna dra nytta av detta.