Fördelar och vinster med BYOD

Om företaget har koll på IT-säkerheten med BYOD (Bring Your Own Device) innebär det en rad fördelar för både medarbetare och för företaget.

Fordele og gevinster ved BYOD

1. Ökad produktivitet
En amerikansk undersökning visar att medarbetare som använder egna enheter i genomsnitt sparar 81 minuter i veckan, eftersom de kan funktionerna bättre. Samtidigt gör uppgraderingsmöjligheterna i företaget att uppgraderingsprocessen blir snabbare och leder ofta också till att medarbetarna har bättre och snabbare utrustning. Medarbetarna märker också skillnad: i en undersökning anger 49 procent att de blir mer effektiva med BYOD.

2. Besparingar i inköpsbudgeten
Besparingar på inköp som inte längre krävs är lätta att mäta. På så sätt kan du snabbt få en överblick över hur mycket företaget kan spara genom att övergå till BYOD. Kom dock ihåg att ta med utgifterna för ökad IT-säkerhet och betalning av medarbetarnas privata abonnemang.

3. Ökad medarbetarnöjdhet  
När medarbetarna själva får välja utrustning är de också nöjdare med sina val. 61 procent  av amerikanska företag som tillåter BYOD har en högre medarbetarnöjdhet.

4. Flexibilitet i arbetsrytmen
Med BYOD kan medarbetarna arbeta när de vill, var de vill. Det betyder också att de ofta besvarar e-post utanför normal arbetstid och istället kommer in en timme senare. 

5. Lockar mer intressanta sökande
Ofta letar företag efter medarbetare som värdesätter produktivitet och effektivitet. Med BYOD och de nästintill obegränsade valmöjligheterna optimerar företaget medarbetarnas möjlighet att vara effektiva. I gengäld lockar företagen ofta medarbetare som gärna betalar lite extra för bra kvalitet i sina redskap i utbyte mot optimala arbetsvillkor.