Så arbetar COOP och Widex med SCM

Coop Danmark och Widex är två exempel på verksamheter som har arbetat framgångsrikt med Supply Chain-funktionen under flera år. Läs mer om bolagens utveckling.

COOP og Widex leverer varen og skaber taletid for SCM

Coops logistikavdelning har under de senaste fem–sex åren gått från att vara en reaktiv funktion som fokuserade på att flytta lådor från A till B, till att idag vara en proaktiv funktion med stort och växande inflytande på verksamhetsstrategi och konkurrensförmåga.

”Vi har gått från en statiskt orienterad avdelning till att vara en dynamisk avdelning som ser förändringar som vardagsmat. Vi har genomfört många och stora förändringar, något som har gett goda resultat, berättar logistikdirektör Nicolaj Boysen i boken ”Den stærke værdikæde – sådan skaber du konkurrencekraft”.

Han lyfter fram två väsentliga förutsättningar och en klar fördel som viktiga faktorer för att Coop Logistik kunnat ändra på den interna balansen mellan de olika delarna av Coop. Förändringar och utmaningar av det som alltid varit kräver mod och ihärdighet. I Coop Logistik har vi en stor fördel, och det är att vi är ytterst datadrivna. Vi kan alltid underbygga våra argument och våra förslag med data, som svart på vitt visar att vår idé kommer att bidra positivt till Coops affärsmål”, berättar han.

Verksamheten Widex har gjort en liknande resa:

”2011 hade vi egentligen inte någon global försörjningskedja. Styrningen var fördelad på många olika ansvarsområden, och samordningen var begränsad”, berättar Gustaf Høskuldsson i samma bok.

Han är Vice President för Global Supply Chain på Widex, en verksamhet som tillverkar och säljer hörapparater i mer än hundra  länder. Under det senaste räkenskapsåret omsatte bolaget 3,3 miljarder kronor. Verksamheten hade tidigare en nedåtgående trend med röda siffror, men nu har utvecklingen vänt. En av orsakerna är att Widex har lyckats transformera sin Supply Chain.

”Vi har genomfört många förändringar och det har naturligtvis varit en utmaning. Men under 2015 fick Widex ett internt strategipris för den bäst genomförda strategin inom verksamheten. Det blev vi otroligt glada över, eftersom det bland annat visar att vi lyckats synliggöra Supply Chain för resten av företaget. Produkterna betyder naturligtvis fortfarande mycket för Widex, men nu är vi också stolta över hela den apparat som får ut produkterna till kunderna”, avslutar Gustaf Høskuldsson.