Overall Equipment Effectiveness: projektföretagens nya USP

I framtiden kommer de företag som kan förutse kundernas behov och förbättra deras effektiva produktionstid att ha en tydlig konkurrensfördel.

Overall Equipment Effectiveness: Projektvirksomheders nye USP

När vet du att det är dags att utföra service på dina kunders maskiner eller produktionsutrustning? Och hur lång tid tar det innan kundens produkt är klar för fortsatt produktion igen? Det är två av de frågor som i framtiden kan bli helt avgörande konkurrensparametrar för företag i projektbranschen.

Overall Equipment Effectiveness eller OEE är en av de viktigaste parametrarna för hur stor avkastning du får på din investering i maskiner, infrastruktur och produktionsfaciliteter och hur lång tid det tar. Här kan du som tjänsteleverantör spela en avgörande roll för att minimera mängden oförutsedda stopp och nertid genom att övervaka och analysera maskinernas produktionsförhållanden och stresspunkter.

Sandvik eliminerar kundernas spilltid
Sandvik, en av världens ledande tillverkare av metallmaskiner för industriellt bruk samt verktyg, service och tekniska lösningar för gruv- och byggindustrin, använder machine learning-tekniker för att optimera kundernas upptid på utrustning och maskiner.

Genom att montera sensorer som registrerar temperatur, belastning och vibrationer, på maskinerna och jämföra med historiska data kan Sandvik förutsäga när en del måste bytas ut, redan innan tecknen börjar bli synliga. På så sätt minskar de kundernas spilltid med upp till 50 procent.

Det betyder att kunderna blir mer effektiva och nöjdare. Men det ger också Sandvik möjlighet att få insikter i och kunna förbättra sina nuvarande produkter så att de i framtiden stärker sin konkurrenskraft.

Vestas sparar 140 miljoner US-dollar på kännedom om klimatpåverkan
Vestas drar stor nytta av att man servar kundernas vindkraftverk. Genom att övervaka 33 000 vindturbiner som skickar hem flera olika slags data var tionde minut, kan Vestas kombinera sina kunskaper i realtid med väderutsikterna. På så sätt kan de inte bara se när ett vindkraftverk behöver service, utan också när man kan ta anläggningen ur produktion med minsta möjliga produktionsförlust. Det är också möjligt att ta reda på  när det är säkrast för teknikern att ta sig ut till vindkraftverket. Detta är en viktig fråga för en verksamhet med fler än 6 000 servicetekniker som varje dag servar kundernas vindkraftverk.

Det har betytt att den nertid som Vestas ansvarar för har kunnat minskas från 7 procent 2009 till 1,5 procent, samtidigt som resten av vindkraftsindustrin i genomsnitt ligger på 3,6 procent. Det innebär en besparing på 140 miljoner US-dollar per år eller strax under 1,3 miljarder svenska kronor.

Använd data för att öka kundnöjdheten
Genom att känna till dina kunders behov innan de själva gör det kan du agera proaktivt. Samtidigt kan du lägga fokus där behovet finns, eftersom du kan planera din tekniska service ännu mer detaljerat.

Det kan i gengäld hjälpa dina kunder att få en mer effektiv verksamhet, eftersom deras utrustning har minimerad nertid. En faktor som har ett avgörande inflytande på både kundnöjdhet och återkommande intäkter i företaget.