Fem saker som du inte kan använda Big Data till

Big Data ger dig i det närmaste oändliga möjligheter att strukturera din information. Du kan öka dina insikter om din kundgrupp och dina arbetsprocesser och få kunskap om många ämnen som har betydelse för ditt företag eller organisation. Men det finns några saker som analyser av Big data , i varje fall den närmaste tiden, inte kan hjälpa dig med.

Big data

1. Berätta ”varför”
Analyser av Big Data kan aldrig berätta för dig varför något är som det är – bara att det är som det är. Analysen kan berätta att jojoförsäljningen har ökat och allt det finns fler jojoannonser, men inte varför leksaken blivit så populär bland flickor mellan 11 och 15. Data kan också berätta för dig att smartphones är vanligare än för tio år sedan, men att det beror på att produkten inte var uppfunnen för tio år sen kan inte en dataanalys berätta för dig.

2. Svara på frågor utan statistik
Analyser av Big Data kan heller inte svara på frågor utan statistik. Hantering av Big Data kan skapa insikter som du aldrig själv skulle kunna vaska fram ur mängden av data, men de kan inte berätta varför man tycker om en viss färg på kläder, men inreder med en annan.

3. Förutsäga framtiden
Om du inte har all data kommer analysen av Big Data aldrig att kunna användas för 100 procent  exakta förutsägelser. Din analys kanske visar att du under de senaste tio åren har sålt 100 glassar per dag och att du sannolikt kommer att sälja 100 stycken i år igen, men om du inte inkluderat väderdata, uträkningar för hur nyöppnade konkurrenter påverkar etablerade glasskioskers försäljning eller restresor  till andra destinationer i hela världen kommer dessa faktorers påverkan inte att inkluderas i resultatet.

På samma sätt kan en online bokhandel också möjliggöra fler köp av böcker av samma författare eller genre. Men den vet inte att en vän kanske redan har lånat ut boken till dig eller inte rekommenderat dig att läsa den.

I en värld där allt ännu inte registrerats och omformulerats till siffror är dina förutsägelser som baseras på Big Data bara en beräkning utifrån den data som du valt ut. Och därför kommer du aldrig att kunna förutsäga framtiden med 100 procentig  säkerhet.

4. Bidra med nya idéer
Digital intelligens är fortfarande i sin linda. Vi kan lära en dator att känna igen saker och ting, analysera dem och komma med slutsatser baserat på den tilldelade uppgiften. Men den kan inte själv uppfinna nya slutsatser och koncept som inte vi redan programmerat in.

Det betyder inte att Big Data inte hjälper till att komma med idéer – dessa analyser är fantastiska när det gäller att jämföra data och visa var datauppsättningen avviker och sammanfaller. Men datorn kan ännu inte själv ta sig därifrån och dra slutsatser som den inte på förhand har kodats att dra.

5. Fatta dina beslut åt dig
Analyser av Big Data är fantastiska som faktaunderlag när du ska fatta beslut, men du kan inte låta analyserna fatta besluten. När en dator gör en dataanalys kan olika datauppsättningars likheter och olikheter leda till slutsatser som för en individ är fullständigt ologiska, men som för en dator är meningsfulla.

En dator kan exempelvis dra slutsatsen att den amerikanska staten skulle kunna minska investeringarna i vetenskap, rymdforskning och teknik för att förhindra självmord där dödsorsaken är blockerade luftvägar, eftersom graferna korrelerar. Eller att Nicolas Cage dyker upp i fler filmer än året före, eftersom antalet drunkningsolyckor i simbassänger ökat. Eller att antalet icke-kommersiella rymduppskjutningar i världen hänger samman med antalet doktorander i sociologi i USA. Alla dessa exempel tycker vi människor är så roliga att vi skapar webbplatser om det, men som för en dator är lika relevanta som att mängden mat du äter har ett samband med hur mycket du lägger på dig.