En femtedel av medarbetarnas tid går åt till att hitta information som de redan har

Hantering av stora datamängder (Big Data) innebär stora möjligheter, men den mänskliga hjärnan är inte en analysmotor. Därför kan den stora mängd information som skapas och lagras varje dag leda till att medarbetarna lägger en hel dag i veckan bara på att få fram informationen.

Big Data

Många företag är medvetna om att sociala och digitala medier kan vara en stor tidstjuv på arbetsplatsen. Däremot inte att det kan vara ett lika stort problem att medarbetarna inte kan hitta den information de behöver. Samtidigt som mängden användbar information ökar hela tiden organiseras den sällan på ett sådant sätt att den går lätt att hitta.

Medarbetarna drunknar i information
När företagsledningarna funderar på vilken affärsnytta som  man kan uppnå genom att använda data måste man samtidigt räkna indet hot mot produktiviteten som den stigande mängden information representerar.

Den genomsnittliga informationsmedarbetaren klarar nämligen inte att söka igenom och hitta relevant information på en millisekund som ett analysverktyg gör. Den stora mängden information hotar i stället att dränka medarbetarna. Mängden av information är helt enkelt för stor för att kunna hanteras effektivt.

Detta har en direkt koppling till fördubblingstakten för data. De flesta uträkningar visar att mängden data som produceras av företagen fördubblas var 18:e månad. Med andra ord: om du i början av årtusendet hade tillräckligt med information i företaget för att fylla 100 böcker kommer du 2017 ha fler än 200 000 böcker i samma hylla.

Det betyder enligt Google att medarbetarna lägger  uppemot 9,5 timmar i veckan på att hitta information. De kan helt enkelt inte komma ihåg om informationen ligger i den ena eller den andra mappen och om det var ett e-postmeddelande från en kollega eller en PowerPoint-presentation från en konferensplanering.

Informationshantering blir en konkurrensparameter
De allra flesta företag kommer att fortsätta att producera mer data. Digitaliseringen har kommit för att stanna. Hur kan du se till att dina medarbetare kan navigera effektivt genom informationsströmmarna och samtidigt hjälpa företaget att skörda frukten av ökade kunskaper?

Det är hur man ska hantera och arbeta med kunskaperna som blir en av de största utmaningarna för företag som vill överleva i en värld där det inte råder någon brist på kunskap. Det kan också visa sig bli en avgörande konkurrensparameter. 

Informationsmängden överväldigar medarbetarna

  • Mängden data fördubblas var 18:e månad
  • Informationsmedarbetarna använder varje vecka upp till 9,5 timmar på att söka efter information
  • Samma medarbetare använder upp till 8,3 timmar på att samla in information
  • Därutöver använder de cirka 3 timmar i veckan på att återskapa innehåll som redan finns

Källa: Google, IBM.